Diss a beef

Diss pochodzi z języka angielskiego od słowa disrespect i oznacza obrazę. Jest to zazwyczaj atak słowny skierowany w konkretnego artystę i wykonawcę utworów, mający za zadanie ukazać jego słabości i wyśmiać jego postępowanie. Zjawisko to można spotkać w kulturze hip-hopowej w zawodach freestylowych, kiedy to staje naprzeciw siebie dwóch artystów w celu zmierzenia się ze sobą w grze słownej w rytm muzyki, aby wyłonić zwycięzcę pojedynku, bądź zawodów.

Podczas dis su jeden z zawodników atakuje drugiego wytykając mu przeróżne wady i sposób zachowania, wyśmiewa też jego naśladownictwo innych osób czy nawet samo to jak sam się zachowuje. Drugi zawodnik uważnie wsłuchuje się w to, a po określonym przez sędziów czasie może zrewanżować się swojemu przeciwnikowi za jego grę słowną. Diss rządzi się swoimi regułami i zasadami, między innymi nie można ubliżać rodzinie swojego przeciwnika, nie znaczy to jednak, ze takie dissy nie występują. Więcej jak dwa dissy nazywa się mianem beefu określając konfliktem na tle artystycznym między raperami, djami, mc’s czy wytwórniami płytowymi.

Zjawisko silnie związane z kulturą hip-hopową i walką o prymat w świecie muzyki hip-hop. Nurt ten swoimi korzeniami sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy to dje na imprezach masowych wychwalali się swoimi osiągnięciami i umiejętnościami, jednocześnie ukazując publicznie słabość swoich przeciwników. Wydarzeniom tym często towarzyszyło wiele obraźliwych uwag, przekleństw czy wyzwisk, a całe zjawisko podsycała jeszcze bardziej entuzjastyczna publiczność głodna nowych wydarzeń podkręcając sytuację na scenie. Obecnie, najczęściej beefy toczą się między raperami o przeróżne sprawy. Najsłynniejszy beef wystąpił w USA między raperami ze wschodniego i zachodniego wybrzeża, w konsekwencji doprowadzając do śmierci dwóch słynnych artystów Tupaca i Biggiego. Wtedy też powstał najsłynniejszy do dziś diss stworzony przez 2paca, będący obecnie mianem kultowego, na którym wzoruje się wielu raperów. Na temat beefów powstaje wiele filmów dokumentalnych opisujących to zjawisko i jak Duży wpływ ma to na kulturę hip hopową i społeczeństw.